ส่งข้อมูลข้ามสาขา กับเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือรุ่น TIP65C

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่มีความสามารถในการส่งข้อมูลเวลาเข้าออกมายังสำนักงานใหญ่อย่างเช่นรุ่น TIP65C ถือว่าเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ที่เป็นบริษัทที่มีสาขาใช้งานอยู่ตามที่ต่างๆ โดยข้อดีของระบบนี่ก็คือ ตัวเครื่องหรือ device จะทำตัวเป็น terminal และเชื่อมต่อ ออนไลน์อยู่กับโปรแกรม ที่ติดตั้งอยู่ ที่สำนักงานใหญ่ เมื่อมีการสแกนนิ้วบันทึกเวลาทำงานตามสาขา ตัวเครื่องสแกนนิ้ว จะทำการส่งข้อมูล มายังสำนักงานใหญ่ให้ทันที โดยการจัดการทั้งหมด จะเกิดที่ขึ้นที่ตัวเครื่องสแกนนิ้ว ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องคอยมาดึงเวลาเข้าออกจากสาขามายังสำนักงานใหญ่เอง และในเช่นเดียวกัน หากไม่สามารถเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่ได้ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้บนตัวเครื่อง และเมื่อระบบออนไลน์ได้ ตัวเครื่องจะทำการส่งข้อมูลกลับมายังสำนักงานใหญ่ให้ทันที สนใจข้อมูลสินค้ารุ่น TIP65C สามารถดูเพิ่มเติมได้ที ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น หรือโทรสอบถามที่ 02-509-7770