บัตร Mifare 1k แบบบาง 0.8 mm และ Key Tag Mifare 1k แบบพวงกุญแจ ราคาถูก

มองหาบัตร Mifare ขนาด 1k สำหรับใช้งานในรูปแบบ อ่านและเขียน หรือ Read & Write กับ Mifare Card 13.56 Mhz บ. ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ขายในราคาพิเศษ โดยมี 2 รูปแบบให้เลือกซื้อไว้ใช้งาน คือ

1. ในรูปแบบบัตร ISO หรือ บัตรเท่ากับบัตรเคดิต หรือที่เรียกว่า บัตร Mifare 1k แบบบาง

2. ในรูปแบบ key tag พวงกุญแจ โดยภายใน ใช้ ซิฟ Mifare ขนาด 1k อยู่ภายใน

ใครที่ต้องการบัตร mifare ราคาถูกไว้ใช้งาน ตามโปรเจคหรือในระบบที่มีอยู่แล้ว เลือกซื้อไว้ใช้งานได้ ติดต่อที่ หมายเลข ของ บ. ไทม์ แอคเซส ฯ โทร 02-509-7770