UA300 เครื่องสแกนนิ้วรุ่นล่าสุด ปี 2014 พร้อมจำหน่ายแล้ว

UA300 เป็นเครื่อง สแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาทำงาน ที่ออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นใช้งานในได้แบบ easy to use ด้วยเมนูการทำงานแบบ icon ตัวเครื่องรองรับ การจัดเก็บลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ และเก็บบันทึกการลงเวลาทำงานได้ 100000 รายการ พร้อมด้วยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบ LAN และ USB Disk สำหรับคัดลอกข้อมูลมายังคอมโดยไม่ต้องเดินสาย LAN ให้ยุ่งยาก

http://www.timeaccesssolution.com/cgi-bin/index.pl?page=ua300

เสริมภาพลักษณ์ให้องค์กร ด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

องค์กร ยุคใหม่เลือกใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ประตูทางเข้า จนถึงห้องต่างๆภายใน และหากมองให้ดีแล้ว การเลือกใช้ เครื่องสแกนนิ้วก็ได้ประโยชน์ ในทางตรงและทางอ้อมด้วยเช่น กัน

ทางตรงที่เห็น คือตัวเครื่องมีการบันทึกรายการที่มีการสแกนนิ้วผ่านเข้ามาในประตูได้ โดยบันทึกการเข้าออกเหล่านี้สามารถทำให้รู้ได้ว่า ใครผ่านเข้าประตูเวลาใดบ้าง

ทางตรงอีกข้อก็คือ การเอาข้อมูลไปใช้ในการบันทึกเวลาทำงาน แน่นอน ประเดนนี้ หลายบริษัท อาจจะให้ความสำคัญมากกว่า การเอามาเปิดปิดประตูด้วยซ้ำ ทั้งๆที่ติดตั้งเป็นแบบระบบเปิดปิดประตู

ส่วนทางอ้อมก็คือ เป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยเสริมความเป็นองค์กร Hi-Tech ให้สินค้าที่ทันสมัย ไม่ตกยุค โดยสินค้ารุ่นใหม่ๆ มีรูปทรงที่ส่วยงาม และมีฟังชั่นต่างๆที่ไว้ค่อยให้ใช้งาน ได้ง่ายยิ่งๆขึ้น

เลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กรเลือกสินค้าจากเรา Time Access Solution