ระบบควบคุมการเปิดปิดประตูแบบ Door interlock

door interlock system เป็นระบบควบคุมการเปิดประตูที่ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มระบบ ด้วยรูปแบบการใช้งานหลังจากติดตั้งก็คือ หากจะเปิดใช้งานประใดประตูหนึ่งประตูทุกประตูต้องปิดให้สนิทเสียก่อน หากยังมีประตู 1 บานเปิดอยู่ ประตูบานที่เหลือจะยังไม่สามารถเปิดได้

ในระบบของ interlock นั้นส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ชุด controller interlock board ที่ทำหน้าที่ตรวจเช็คสถานะการปิดประตู ที่มาจากชุด Door Sensor โดยอาจจะภายในชุดกลอนไฟฟ้า หรือจะติดตั้งแยกตามแต่ชนิดของประตู โดยระบบแบบนี้จะมี exit swich สำหรับกดปุ่มเปิดประตู ในบางระบบก็อาจจะมี ชุด key Crad หรือเครื่องอ่านลายนิ้วมือ มาใช้สำหรับเป็นตัวเปิดประตู ก็ตามแต่ความต้องการของผู้ใช้งาน แต่ที่สำคัญที่สุด เมื่อระบบทำงานแล้ว ผู้ใช้จะยังเปิดประตูไม่ได้จนกว่าประตูทุกบานจะปิดลง นี้คือรูปแบบของ Door interlock